Học từ vựng qua bản tin ngắn: Automate (VOA)
Chào mừng các bạn đến với chương trình News Words của VOA, giới thiệu với các bạn những từ hay được dùng trong tin tức. Từ của tuần này là một dấu hiệu của thời kỳ.
Từ automate -tự động hóa - tương tự như từ automatic và automation. Automate có nghĩa là dùng máy móc, bao gồm cả máy tính và robot, để vận hành một cái gì đấy. Automation rất phổ biến trong các nhà máy.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes