Chúa Nhật Đức Giêsu Kitô Vua vũ trụ (Lễ Thiếu Nhi) - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp DCCT Sài Gòn 26/11/2017Chúa Nhật Đức Giêsu Kitô Vua vũ trụ (Lễ Thiếu Nhi) - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp DCCT Sài Gòn 26/11/2017
++++++++++++++++++++++++++++++++++


Chúa Nhật Đức Giêsu Kitô Vua vũ trụ 16g 30 Rước Kiệu - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp DCCT Sài Gòn

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes