Giảng lễ Chúa Nhật Đức Giêsu Kitô Vua vũ trụ 8g – Lm Paul Lưu Quang Bảo Vinh CSsR 26/11/2017
"Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn cho các ngươi" (Mt 25,33)

Giảng lễ Chúa Nhật Đức Giêsu Kitô Vua vũ trụ 8g – Lm Paul Lưu Quang Bảo Vinh CSsR 26/11/2017 www.chuacuuthe.com

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes