Giảng lễ Các Thánh Nam Nữ Trên Trời 15g – Lm Giuse Nguyễn Ngọc Bích CSsR 01/11/2017Giảng lễ Các Thánh Nam Nữ Trên Trời 15g – Lm Giuse Nguyễn Ngọc Bích CSsR 01/11/2017 www.chuacuuthe.com

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes