Giảng lễ Các Thánh Nam Nữ 18g – Lm Paul Lưu Quang Bảo Vinh CSsR 1/11/2017Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ Giảng lễ Các Thánh Nam Nữ Trên Trời 15g – Lm Paul Lưu Quang Bảo Vinh CSsR 1/11/2017 www.chuacuuthe.com

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes