Giảng lễ Chúa Nhật 32 Thường Niên A_20g 00 – Lm Paul Lưu Quang Bảo Vinh CSsR 12/11/2017"Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi!" (Mt 25,8) Giảng lễ Chúa Nhật 32 Thường Niên A_20g 00 – Lm Paul Lưu Quang Bảo Vinh CSsR 12/11/2017 www.chuacuuthe.com

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes