Lời Hằng Sống Chúa Nhật 12. 11. 2017: HÃY CHUẨN BỊ ĐÈN VÀ DẦU ĐỂ VÀO NƯỚC THIÊN CHÚALời Hằng Sống Chúa Nhật 12. 11. 2017 Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, O.P

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes