Học từ vựng qua bản tin ngắn: Persecuted (VOA)Chào mừng các bạn đến với chương trình News Words của VOA, giới thiệu với các bạn những từ hay được dùng trong tin tức. Từ của tuần này đến từ cộng đồng Ahmadiyya ở Pakistan. To be persecuted là bị ngược đãi hoặc đối xử bất công, nhất là vì lý do sắc tộc, tôn giáo hoặc chính kiến.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes