Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Hai 27.11.2017Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Hai 27.11.2017
1. Kinh Truyền Tin: Chúa Ki-tô Vua Vũ Trụ - Tiêu chuẩn để vào Nước Trời là tình yêu mến cụ thể dành cho người nghèo
2. Lời Hằng Sống Thứ Hai 27.11.2017: CỦA CHO, CÁCH CHO
3. Tin Thời Sự Giáo Hội Và Thế Giới Hôm Nay, Thứ Hai 27-11-2017
4. Giáo Hội Năm Châu 27-11-2017: Hy vọng mới cho Zimbabwe

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes