Thánh lễ Trọng Mừng Kính Các Thánh Nam Nữ 18g - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp DCCT 01/11/2017Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. (Mt 5,11) Thánh lễ Trọng Mừng Kính Các Thánh Nam Nữ - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp DCCT Sài gòn 01/11/2017 www.dcctvn.org

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes