Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Tối Thứ Tư, ngày 01.11.2017

Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Tối Thứ Tư, ngày 01.11.2017:
1. NÉT ĐẸP NƠI NGHĨA TRANG
2. Đức Cha Phêrô Nguyễn Khảm giảng lễ Các Đẳng Linh Hồn
3. Một Hội Thánh ba tình trạng (Các Thánh Thông Công)
4. THÁNH CA: Về cõi thiên thu - Còn gì cho ngày mai - Bao giờ - Nay anh mai tôi
----------------------------------------------------------------
Truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV
+ Websites: http://www.denmaxemtv.com/
+ FanPage: https://www.facebook.com/denmaxemtv
----------------------------------------------------------------

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes