📺 Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Hai 11.12.2017


📺 Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Hai 11.12.2017
1. THÁNH CA: Tỉnh Thức Và Cầu Nguyện 
2. Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha Phanxico, CN 10.12.2017: Hãy san bằng núi đồi kiêu căng bằng sự khiêm nhường 
3. Hãy tỉnh thức và sẵn sàng chờ đợi Chúa đến
4. Lời Hằng Sống Thứ Hai 11.12.2017: ƠN CHÚA


Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes