Trực tiếp: Tĩnh tâm Mùa Vọng dành cho Thiếu Nhi Chúa Kitô Vua (ngày I) - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn 11/12/2017


“Ngài đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga 1, 11)

Tĩnh tâm Mùa Vọng dành cho Thiếu Nhi Chúa Kitô Vua I - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp www.dcctvn.org 11/12/2017

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes