📺 Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Ba 12.12.2017


📺 Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Ba 12.12.2017
1. Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 11.12.2017- Can đảm ra khỏi nỗi cay đắng, để được Chúa ủi an 
2. Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 11-12-2017- Câu Chuyện Ngạc Nhiên
3. Lời Hằng Sống Thứ Ba 12.12.2017- CHÚA KHÔNG MUỐN
4. Tin Công Giáo Thế Giới.


Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes