Trực tiếp: Tĩnh tâm Mùa Vọng dành cho Thiếu Nhi Chúa Kitô Vua (ngày II) - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn 12/12/2017


Tĩnh tâm Mùa Vọng dành cho Thiếu Nhi Chúa Kitô Vua II - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp www.dcctvn.org 12/12/2017

“Ngài đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga 1, 11)


Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes