Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Hai 18.12.2017Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Hai 18.12.2017
1. Tươi vui, cầu nguyện và biết ơn, Kinh Truyền Tin với ĐTC ngày 17.12.2017
2. Hãy Dọn Tâm Hồn
3. Lời Hằng Sống Thứ Hai 18.12.2017- Emmanuel - Thiên Chúa ở cùng chúng ta

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes