Tĩnh tâm Mùa Vọng dành cho Giới Trẻ I - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp www.dcctvn.org 18/12/2017


"Hồn tôi trông chờ Chúa, hơn lính canh mong đợi hừng đông. Hơn lính canh mong đợi hừng đông"
Tĩnh tâm Mùa Vọng dành cho Giới Trẻ I - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp www.dcctvn.org 18/12/2017

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes