📺 Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Bảy 09.12.2017


📺 Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Bảy 09.12.2017

1. Xin ơn phù trợ của Mẹ Maria - Kinh Truyền Tin với ĐTC ngày lễ Mẹ Vô Nhiễm, 08.12.2017
2. Bài Giảng Của Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu Tại Đại Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm - Giáo Phận Bùi Chu 2017
3. Giảng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 18g 00 – Lm Paul Lưu Quang Bảo Vinh CSsR
4. Hang Đá và Cây Thông Giáng Sinh 2017 tại Tòa Thánh Vatican
5. Ngày 09.12- Cung hiến Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn
6. Lời Hằng Sống Thứ Bảy 09.12.2017- RA ĐI VÀ KÝ THÁCĐăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes