Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Thứ Năm 17.10.2019
Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Thứ Năm 17.10.2019
1.Ngày 17.10: Kính thánh Inhaxio Antiokia, Giám mục, Tử đạo
2. Lời Hằng Sống Thứ Năm 17.10.2019- NGÔN HÀNH BẤT NHỨT - Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP
3. Bài huấn từ của ĐTC Phanxicô ngày 16.10: "Vượt qua não trạng cục bộ để đến với người khác"
4. 50 Năm Sứ Vụ DCCT tại Tây Nguyên - Bài giảng của Lm. Phêrô Nguyễn Vân Đông
5. BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM
6. BẢN TIN CÔNG GIÁO THẾ GIỚI
----------------------------------------------------------------
📺 Xem đầy đủ các chương trình tại: http://www.denmaxemtv.com
 Xem trực tiếp 24/24 từ VATICAN: https://goo.gl/SAuXX4
💒 Xem trực tiếp 24/24 từ TTHH ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC (Pháp): https://goo.gl/T1PobB
----------------------------------------------------------------
🎞️Chương trình được tổng hợp và phát lại từ các nguồn: VATICAN TV, AMEN TV, VIETCATHOLIC, TT Dòng Tên, ...và các nguồn khác.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes