Bài giảng: Cha Giuse Nguyễn Thể Hiện, DCCT - Ngày Chầu Lượt của Giáo xứ Thái HàBài giảng: Cha Giuse Nguyễn Thể Hiện, DCCT Ngày Chầu Lượt của Giáo xứ Thái Hà ngày 04.02.2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes