Bài Giảng: Cha Giuse Đỗ Đình Tư, DCCT - Khai mạc Chầu lượt Giáo xứ Thái HàBài Giảng: Cha Giuse Đỗ Đình Tư, DCCT Khai mạc Chầu lượt Giáo xứ Thái Hà ngày 03.02.2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes