Bài giảng thánh lễ Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay Ga 7, 40-53 - Lm JB Nguyễn Minh Phương CSsR 17/03/2018Trong dân chúng, có những người nghe các lời ấy thì nói: "Ông này thật là vị ngôn sứ." (Ga 7,40) Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay Ga 7, 40-53 - Lm JB Nguyễn Minh Phương CSsR 17/03/2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes