Trực tiếp: Thánh lễ an táng Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn ĐọcThánh Lễ An táng Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn.
- Thánh lễ do Đức Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh Chủ tịch Hội Đồng GIám mục Việt Nam chủ tế.
- Giảng lễ do Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn. - Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội.
- Nghi thức hạ huyệt do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm chủ sự.

Nguồn: WGPSG

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo