Trực tiếp: Thánh lễ an táng Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn ĐọcTrực tiếp: Thánh Lễ An táng Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn.

- Thánh lễ do Đức Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh Chủ tịch Hội Đồng GIám mục Việt Nam chủ tế.
- Giảng lễ do Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội.
- Nghi thức hạ huyệt do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm chủ sự.

Nguồn: WGPSG

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo