Bài Giảng: Đức Giám mục Phụ tá Louis Nguyễn Anh Tuấn - Thánh lễ Phát tang Đức cố TGM PhaolôBài Giảng: Thánh lễ Phát tang Đức cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc Đức Giám mục Phụ tá Louis Nguyễn Anh Tuấn 15.03.2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes