BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM Từ ngày 21 - 24/03/2018Những bản tin sẽ phát: 1. Các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế giới thiệu ơn gọi tại giáo xứ Sở Hạ trong tuần Đại Phúc 2. Giáo họ Biệt lập Phú Vinh: Thánh lễ cung hiến thánh đường 3. Thánh Lễ Khánh Thành Nhà Mục Vụ Giáo Xứ Khổng Tước 4. Giáo xứ Tân Thành tĩnh tâm Mùa Chay

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes