Nhạc phẩm: Mẹ Đứng Đó Sáng tác: Lm. Kim Long Ca sĩ: Ái Trinh, Gia ÂnNhạc phẩm: Mẹ Đứng Đó Sáng tác: Lm. Kim Long Ca sĩ: Ái Trinh, Gia Ân

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes