Giáo Hội Năm Châu 16/04/2018: Đền Thờ Thánh Mộ ở Giêrusalem• Trong Tông Huấn mới Đức Thánh Cha Phanxicô đưa ra các bước thực tiễn để đạt đến sự thánh thiện • Tuyên bố của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ về Tông huấn Gaudete et Exsultate • Tình trạng của các tín hữu Kitô tại dải Gaza • Bạo lực bùng lên tại dải Gaza • Tin tức loan truyền nhanh trên Internet về hiện tượng máu Chúa rỉ ra tại Đền Thờ Thánh Mộ ở Giêrusalem • Số người Công Giáo Hoa Kỳ tham dự các thánh lễ đang giảm dần • Đức Giáo Hoàng nói với Thừa Sai Lòng Thương Xót rằng sự phục vụ của họ rất quý giá cho Giáo Hội • Thánh lễ kính Lòng Thương Xót Chúa tại Vatican

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes