LINH MỤC ĐOÀN TGP.HUẾ TĨNH TÂM 2018 TẠI LAVANGLINH MỤC ĐOÀN TGP.HUẾ TĨNH TÂM 2018 TẠI LAVANG:

- Linh mục đoàn TGP Huế dâng hoa kính Đức Mẹ La Vang 
- Bài giảng trong Thánh Lễ Bế Mạc Tĩnh tâm năm 2018 của Linh mục Đoàn TGP Huế
- Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh cám ơn Cha Giacôbê Lê Sĩ Hiền
- Lời cám ơn của Cha Giacôbê Lê Sĩ Hiền tại La Vang 
- Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh công bố Tân Quản Nhiệm La VangĐăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes