Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Ba 24.04.2018Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Ba 24.04.2018
1.Ngày 24.04: kính thánh Phiđelis Simarigen
2.LỜI HẰNG SỐNG Thứ Ba 24.04.2018: GIÊSU KITÔ LÀ CHÚA, LÀ ĐẤNG CỨU ĐỘ CHÚNG TA
3.ƠN GỌI DÒNG CHÚA CỨU THẾ CSsR
4.DÒNG NỮ CHÚA CỨU THẾ - OSsR
5.Giáo Hội Năm Châu 

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes