Ngày 24.04: kính thánh Phiđelis SimarigenNgày 24.04: kính thánh Phiđelis Simarigen

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes