LỜI HẰNG SỐNG Thứ Tư 18.04.2018: THẤY CHÚA YÊSU LÀ SỐNGLời Hằng Sống Thứ Tư 18.04.2018 THẤY CHÚA YÊSU LÀ SỐNG Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes