Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Tư 18.04.2018Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Tư 18.04.2018
1.Cái chết của Thánh Stephanô làm chứng cho Chúa Phục Sinh
2.Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxico ngày 17.04.2018
3.Bài giảng của ĐC Louis Nguyễn Anh Tuấn trong Thánh lễ trao Học Bổng Tôma Thiện lần
4.LỜI HẰNG SỐNG Thứ Tư 18.04.2018- THẤY CHÚA YÊSU LÀ SỐNG
5.BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM Từ Ngày 14 - 18.04.2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes