TGP.Sài Gòn: Lễ trao Học Bổng Tôma Thiện lần II năm học 2017-2018, cho 196 sinh viênTGP.Sài Gòn: Lễ trao Học Bổng Tôma Thiện lần II năm học 2017-2018, cho 196 sinh viên:
1.Bài giảng của ĐC Louis Nguyễn Anh Tuấn trong Thánh lễ trao Học Bổng Tôma Thiện lần
2.Tọa đàm- “Sự nỗ lực được Thiên Chúa chúc phúc”
3.Khen thưởng và trao học bổng Tôma Thiện cho 196 sinh viên
Nguồn: WGPSG

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes