Bài giảng lễ của Đức Thánh Cha Phanxico ngày 15.05.2018: “Làm Giám mục là vì đoàn chiên chứ không phải là thăng chức cho sự nghiệp.”


“Làm Giám mục là vì đoàn chiên chứ không phải là thăng chức cho sự nghiệp.” Bài giảng lễ của ĐTC ngày 15.05.2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes