Giảng lễ Chúa Nhật Chúa Giêsu Lên Trời: 06g 30– Lm Anton Lê Ngọc Thanh CSsR 13/05/2018

v
Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời (Lc 24, 51) Giảng lễ Chúa Nhật Chúa Giêsu Lên Trời: 06g 30– Lm Anton Lê Ngọc Thanh CSsR 13/05/2018 chuacuuthe.com

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes