Giảng lễ Chúa Nhật Chúa Giêsu Lên Trời: 08g 00– Lm JB Lê Đình Phương CSsR


Giảng lễ Chúa Nhật Chúa Giêsu Lên Trời: 08g 00– Lm JB Lê Đình Phương CSsR

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes