Giảng lễ Chúa Nhật Chúa Giêsu Lên Trời: 18g 30– Lm Giuse Nguyễn Ngọc Bich CSsR


Giảng lễ Chúa Nhật Chúa Giêsu Lên Trời: 18g 30– Lm Giuse Nguyễn Ngọc Bich CSsR

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes