Giảng lễ Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (lễ Thiếu Nhi) – Lm Antôn Lê Ngọc Thanh CSsR 20/05/2018


Giảng lễ Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 15g 00– Lm Antôn Lê Ngọc Thanh CSsR 20/05/2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes