Lễ Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 06g 30 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, DCCT Sài Gòn


Trực tiếp: Lễ Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 06g 30 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, DCCT Sài Gòn

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes