Giáo Hội Năm Châu 07/05/2018: Các Giám Mục Ðức và vấn đề cho người Tin Lành rước lễ• Lại một Linh mục nữa bị bắn chết ở Phi • Đời sống tôn giáo ở vùng Amazon: “sự hiện diện và sống nơi đây là một cuộc sống đầy gian truân nguy hiểm” • Nhận định của Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh về hội nghị thượng đỉnh hai miền Nam Bắc Triều Tiên • Đức Hồng y Reinhard Marx chỉ trích quyết định của bang Bavaria treo thánh giá trong các tòa nhà chính phủ. • Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ kêu gọi đưa Việt Nam vào danh sách CPC • Đức Hồng Y Tagle nói: Đừng xây tường lũy, tất cả chúng ta đều có dính dấp máu di cư tỵ nạn • Ðức Thánh Cha tiếp Hiệp Hội giúp những người bị bệnh họa hiếm. • Phái đoàn Giám Mục Ðức về Roma để thảo luận với Tòa Thánh.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes