Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Chiều Thứ Hai 07.05.2018


Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Chiều Thứ Hai 07.05.2018
1.Thánh Ca: "Lời Kinh Hòa Bình" – Trình bày- Ca Sĩ Như Ý
2.ĐIỂM HẸN GIÊ-SU THÁNG 5.2018 "Cùng Mẹ nói lời Xin Vâng.." - Lm. Phao-lô Lưu Quang Bảo Vinh, DCCT.
3.Hội luận Cà Phê Đá: Vấn đề Thủ Thiêm, Thứ Hai 07.05.2018
4.Phóng sự đặc biệt 50 năm Con đường Tân Dự Tòng
5.Giáo Hội Năm Châu 07-05-2018: Các Giám Mục Ðức và vấn đề cho người Tin Lành rước lễ

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes