Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV SángThứ Tư 16.05.2018


Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV SángThứ Tư 16.05.2018
1.Ngày 16.05 Thánh Ubal
2.LỜI HẰNG SỐNG Thứ Tư 16.05.2018: XIN THIÊN CHÚA THÁNH HIẾN CÁC KITÔ HỮU TRONG CHÂN LÝ
3.Bài giảng lễ của Đức Thánh Cha Phanxico ngày 15.05.2018: “Làm Giám mục là vì đoàn chiên chứ không phải là thăng chức cho sự nghiệp.”
4.THÁNH CA:
- Lớn Lên Trong Tình Yêu
- Đời Miệt Mài Dâng Cha
- Hiện Hữu Trong Đức Ki-tô
5.Trò chuyện với Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh về vấn đề Giáo Dục

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes