Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Ba 29.05.2018


Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Ba 29.05.2018
1.Ngày 29.05 Thánh Maria Anna de Paredes
2.LỜI HẰNG SỐNG Thứ Ba 29.05.2018: Sự sống đời đời
3.Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxico ngày 28.05.2018: Kitô hữu là người của niềm vui 
4.Giáo Hội Năm Châu 28.05.2018: Phản ứng của các vị nhận được tin vinh thăng Hồng Y
5.THÁNH CA: (Trình bày: Nhóm ANGELO)
- Khúc cảm tạ
- Bờ vai Giêsu
6.Phóng sự: Mái Ấm Phan Sinh

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes