Thánh Lễ THÁNH HIẾN NHÀ THỜ Và BÀN THỜ - ĐAN VIỆN XITÔ THÁNH MẪU PHƯỚC VĨNH, 2018


Chúc Mừng và Tạ Ơn . Ngày 24.05.2018 Đức Giám Mục Phê rô Huỳnh Văn Hai chủ sự Thánh Lễ Thánh Hiến Nhà Thờ và Cung Hiến Bàn Thờ , Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Phước Vĩnh - Xin Thiên Chúa Ban Nhiều Ơn Lành Xuống Trên Viện Phụ và Đan Sĩ của Đan Viện, Quý Ân Nhân Xa Gần đã góp công góp sức cho đến ngày hôm nay.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes