LỜI HẰNG SỐNG Thứ Năm 31/05/2018 - Lễ Đức Mẹ thăm viếng

LỜI HẰNG SỐNG
Thứ Năm 31/05/2018 - Lễ Đức Mẹ thăm viếng Linh mục. Giuse Nguyễn Văn Toản, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes