Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 29/05/2018: Câu chuyện cỗ tràng hạt cứu cả đời ông lẫn đời cháu.


• Của cải thế gian có khả năng lôi cuốn và nô lệ hóa con người. • Vẻ đẹp của hôn nhân • Như Đức Maria, Giáo hội là phụ nữ và là một người mẹ Bên cạnh đó là câu chuyện cỗ tràng hạt cứu cả đời ông lẫn đời cháu. Trước khi chấm dứt chương trình, Như Ý sẽ xin gởi đến quý vị và anh chị em bài Cây bút chì nhỏ, một sáng tác của linh mục Nguyễn Mộng Huỳnh.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes