Thánh Ca và Đời Sống - Nhìn Lên Mẹ - Nhạc Sĩ Hải Triều - Ca Đoàn Têrêsa Thiếu Nhi Long Beach


Thánh Ca và Đời Sống Bài hát: Nhìn Lên Mẹ Sáng tác: Nhạc Sĩ Hải Triều Trình bày: Ca Đoàn Têrêsa Thiếu Nhi Cộng đoàn Thánh Lucy, Long Beach

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes