BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM Từ ngày 23-26/05/2018


Những bản tin sẽ phát: 1: Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục tại TGP Huế 2: Giáo xứ Liên Hòa GP Vinh đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà đa năng 3: Đan Viện Thánh Mẫu Xitô Phước Vĩnh: Thánh Lễ cung hiến Nhà Thờ và xức dầu Bàn Thờ 4: Ngày Bác Ái Xã Hội Giáo Phận Huế 2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes