Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi (lễ Thiếu Nhi)_ Mt 28,16-20 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn 26/05/2018


Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi (lễ Thiếu Nhi)_ Mt 28,16-20 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn 26/05/2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes