Giảng lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi 17g 00 – Lm JB Lê Đinh Phương CSsR 27/05/2018


"Anh em hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần." (Mt 28, 19) Giảng lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi 17g 00 – Lm JB Lê Đinh Phương CSsR 27/05/2018 chuacuuthe.com

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes